Konsep Rumah Terbuka di Indonesia

 0
Konsep Rumah Terbuka di Indonesiaby adminon.Konsep Rumah Terbuka di IndonesiaBelakangan ini pengadaan Konsep Rumah Terbuka menjadi perkara biasa dalam kalangan rakyat Malaysian apabila tiba hari-hari perayaan utama. Konssep rumh terbuka ini memang perlu diteruskan dan dijadikan amalan karena bayank kebaikannya. Dengan adanya  rumah terbuka, medahlah seseorang itu untuk mengunjungi rumah saudara mara, jiran-jiran dan rakan-rakan karena tarikah dan masanya sudah ditetapkan. Seterusnya amalan ini sudah […]

Belakangan ini pengadaan Konsep Rumah Terbuka menjadi perkara biasa dalam kalangan rakyat Malaysian apabila tiba hari-hari perayaan utama. Konssep rumh terbuka ini memang perlu diteruskan dan dijadikan amalan karena bayank kebaikannya. Dengan adanya  rumah terbuka, medahlah seseorang itu untuk mengunjungi rumah saudara mara, jiran-jiran dan rakan-rakan karena tarikah dan masanya sudah ditetapkan. Seterusnya amalan ini sudah tentu akan mengeratkan hubungan dan perpaduan sesama anggota masyarakat. Hal ini pasti akan mewujudkan masyarakat yang hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Amalan rumah terbuka akan mengeratkan perpadun kaum dalam kalangan masyarakat di Negara kita. Semasa menghadiri rumah terbuka tersebut para tetamu yang hadir akan bermah mesra dengan tetamu yang lainnya. Jadi sudah tentu perkara ini akan membolehkan mereka berbual mesra dan salting memahami sntara satu sama lain. oleh sebab itu, di samping menamu selera, secara tidak langsung perpaduan dan persefahaman antara tetamu yang terdiri daripapa pelbagai latar belakang iini akan dapat dimantapkan.

Konsep Rumah Terbuka

Selain kebaikan, terdapat juga keburukannya karena rumah  terbuka akn menimulkan masalah untuk menjaga kebersihan ditempat rumah terbuka itu diadakan. Hal ini dissebabkan oleh sikap tetamu yang hadir, yaitu tidak tidak mementingkan aspek kebersihan. Mereka tidak menghiraukan aspek kebersihan dan membuang sisa makanan atau bungkusan makanan di merata-rata tempat. Perkara ini akan menimbulkan masalah apabila konsep rumah terbuka itu berakhir dna menyusahkan pihak penganjuran untuk membersihkannya. Oleh itu, perkara ini pulalah diberikan perhatian agak tetamu yang hadir akan menjaga aspek kebersihan dan tidak mengotorkan tempat. Keburukan lain akibat penganjuran rumah terbuka adalah terdapat terdapat pihak yang mementingkan diri dan tidak menghiraukan orang lain. perkara ini akan menimbulkan masalah dan kesulitan kepada orang lain yang turut dalam majelis itu. Ada tetamu yang berebut-rebut semasa mengambil makana atau bersikap tamak dengan mekanan dalam jumlah yang banyak. Sekirany mereka menghabiskan makanan tersebut sudah tentu tidak menimbulakn masalah, tetapi perkara yang berlaku ialah mereka tidak menghabiskan makana tersebut. Hal ini sudah tentuu menyebabkan pembaziran berlaku, sedangkan ada orang lain yang mungkin tidak mendapatkan makanan langsung.

Oleh demikian, konsep rumah terbuka perlu dihayati dengan mendalam oleh semua pihak. Konsep  rumah terbuka sudah tertetu banyak mendatangkan kebaikan jika difahami dan dihayati oleh anggota masyarakat. Sekiranya konsep iini tidak difahami dan dihayati, ditakuti amalan rumah terbuka akan mendatangkan keburukan atau sekedar sahaja untuk menganjurkannya. Kesimpulannya disini konsep rumah terbuka yang menjadi amalan terkini sesetengah pihak itu tidak perluu kepada orang-orang kampong dan luar Bandar karena mereka senantiasa mengamal kosep rumah terbuka, tanpa menunggu hari raya.

Credit: foodprogrambyta.com

Original Link: https://foodprogrambyta.com/18/konsep-rumah-terbuka.html

Leave a Reply